Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi ngày 25/10/2022

Sáng 25/10/2022, tại Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc: Trần Duy Vũ (khóa 27), Huỳnh Công Tàu (khóa 28), Đào Thị Anh Thư (khóa 28).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 

 

 

 

 

 

 
Hội đồng thi tốt nghiệp nhận hoa từ các học viên báo cáo chương trình   Chiều 25/10/2022, tại Hội trường A, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp cho học viên Cao học khóa 28, chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng: Nguyễn Điền Dạ Thảo và chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc: Nguyễn Thanh Nhựt.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 


 

 

 

 

 

 

 
Hội đồng thi tốt nghiệp nhận hoa từ các học viên báo cáo chương trình