Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học Hội đồng thi sáng 12/10/2023

8g ngày 12/10/2023 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học khóa 28, chuyên ngành Biểu diễn Piano: Nguyễn Ngọc Bảo Minh, Nguyễn Hoàng Quân tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình tốt nghiệp:
 

TS. Đặng Ngọc Giang Quân - Thư ký Hội đồng khoa học công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của 2 học viênChương trình biểu diễn tốt nghiệp của học viên Nguyễn Ngọc Bảo Minh khóa 28, chuyên ngành Biểu diễn Piano

Chương trình biểu diễn tốt nghiệp của học viên Nguyễn Hoàng Quân khóa 28, chuyên ngành Biểu diễn PianoCác học viên tặng hoa cho Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ tốt nghiệp