Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi sáng 13-5-2022

8g sáng ngày 13/5/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp cao học cho các học viên:
- Trần Thị Thu Hằng (chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Piano) báo cáo đề tài: "Giảng dạy tác phẩm hoà tấu Việt Nam cho piano và nhạc cụ dây tại TP. Hồ Chí Minh".
- Trần Ngân Hà (chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Violon) báo cáo tốt nghiệp học phần Biểu diễn.
Chương trình diễn ra tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Trần Thị Thu Hằng
 

Nhận xét của Hội đồng khoa học


Hội đồng thi chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Trần Thị Thu Hằng


Phần trình bày báo cáo tốt nghiệp học phần biểu diễn của học viên Trần Thị Ngân Hà