Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi sáng 18-5-2022

8g ngày 18/5/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp cho các học viên cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc:
- Phạm Hồng Thái (đề tài "Dạy hát nhạc tài tử trong hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Lê Ngọc Hà"). 
- Nguyễn Thị Trinh (đề tài: "Dạy hát dân ca đồn gbằng trung du Bắc bộ ngoại khóa tại trường THCS Vạn Hòa").
- Nhữ Đăng Trọng (đề tài: "Dạy melodica tại trường trung học Châu Văn Liêm, quận 6").
Chương trình diễn ra tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
Chương trình báo cáo đề tài của học viên Phạm Hồng TháiChương trình báo cáo đề tài của học viên Nguyễn Thị Trinh


Chương trình báo cáo đề tài của học viên Nhữ Đăng Trọng

Hội đồng khoa học chương trình báo cáo tốt nghiệp của các học viên