Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học Hội đồng thi sáng 18/5/2023

8g ngày 18/5/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học khóa 28 chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc: Bùi Thái Hòa, Âu Nguyễn Thanh Nguyên, tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 


Hội đồng khoa học và các học viên báo cáo chương trình tốt nghiệp