Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học - Hội đồng thi sáng 26/10/2023

8g sáng ngày 26/10/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc: Đào Thị Phương Ly (khóa 28) với đề tài "Phương pháp rèn luyện hơi thở và các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản dành cho thanh nhạc nhạc nhẹ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh"; Trần Ngọc Thanh Trúc (khóa 29) với đề tài "Giảng dạy ca khúc cách mạng Việt Nam cho giọng nữ cao tại Khoa Âm nhạc trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh"; Hà Phước Phú Cường (khóa 30, tốt nghiệp học phần biểu diễn).

Sau dây là một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp của các học viên:


TS. Trần Kiều Lại Thủy - Thư ký Hội đồng khoa học đọc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của 2 học viên