Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi sáng 26-5-2022

8g ngày 26/5/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp cho các học viên cao học chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc: Võ Nguyễn Thành Tâm và Đặng Hồng Quang.
Chương trình diễn ra tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 
Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Đặng Hồng QuangChương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Võ Nguyễn Thành Tâm

Hội đồng khoa học chương trình báo cáo của các học viên