Hình ảnh chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn- nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa

13g30, Thứ Bảy, ngày 26/3/2022 tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa với đề tài: "Chuyển soạn tác phẩm piano kinh viện cho piano nhạc nhẹ". Chuyên ngành Âm nhạc học. Mã số 62210201. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:
 

Nghiên cứu sinh trình bày đề tài nghiên cứu và nghe phản biện của Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học tham gia chương trình bảo vệ luận án cấp bộ môn - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa