Hình ảnh chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn - nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Chiến

Chiều 15/9/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho nghiên cứu sinh khóa 2 - Nguyễn Xuân Chiến, tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Chuyên ngành: Âm nhạc học. Mã số: 62210201.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 

 

Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Chiến