Hình ảnh chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường - Nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải

Chiều 12/1/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh khóa I Lê Hồ Hải, Ngành Âm nhạc học.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 
Nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải trình bày luận án trước Hội đồng khoa học.

Nhận xét và phản biện của Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án - nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải