Hình ảnh chương trình biểu diễn Sắc màu

Tối ngày 21/10/2022, tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra chương trình hòa nhạc Sắc màu do Khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh biểu diễn. 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: