Hình ảnh chương trình Hoà nhạc thính phòng

8g tối ngày 21-5-2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hoà nhạc thính phòng tại Phòng hoà nhạc A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 


Tiết mục tứ tấu guitare do các giảng viên, guitarist Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh biểu diễnTiết mục hoà tấu viola và dàn nhạc dây. Viola: Phạm Vũ Thiên BảoTiết mục hoà tấu harp và dàn nhạc dây. Harp: Huỳnh Gia Nguyên ĐanTiết mục tam tấu. Clarinet: Hoàng Ngọc Anh Quân, Viola: Phạm Vũ Thiên Bảo. Piano: Nguyễn Lan AnhTiết mục tam tấu dây và kèn do các giảng viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trình diễn.
Flute: Phùng Thái Hà. Basoon: Lương Thăng Long. Guitare: Nguyễn Thanh HuyTiết mục hoà tấu cho giọng ca, clarinet và piano. Soprano: Phạm Khánh Ngọc. Clarinet: Hoàng Ngọc Anh Quân. Piano: Ju Sun YoungTiết mục hoà tấu piano do 2 giảng viên khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trình diễn.
Piano 1: Nguyễn Thuỳ Yên. Piano 2: Phạm Nguyễn Anh Vũ