Hình ảnh chương trình hòa nhạc thính phòng - On wings of melodies

Vào 8g tối ngày 28/4/2023, tại Phòng Hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra chương trình hòa nhạc thính phòng "On wigs of melodies". Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Chương Vũ (violin), Nguyễn Tấn Anh (cello), Hoàng Ngọc Anh Quân (clarinettte), Hoàng Ngọc Long (horn), Mai Ý Nhi (harp), Nguyễn Thanh Huy (guitar), San Young Fe (piano). Chương trình hòa tấu thính phòng gồm 2 phần: song tấu violon và harp do nghệ sĩ Chương Vũ và nghệ sĩ Mai Ý Nhi trình tấu, song tấu violon và guitare do nghệ sĩ Chương Vũ và Thanh Huy trình tấu. Tam tấu violin. clarinet và piano được trình bày bởi các nghệ sĩ Chương Vũ, Hoàng Ngọc Anh Quân và San Young Fe. Phần 2 kết thúc chương trình với tiết mục ngũ tấu cho violin, clarinet, horn, cello và piano, tác phẩm op.42 của nhà soạn nhạc Zdeněk Fibich do các nghệ sĩ:  Chương Vũ, Hoàng Ngọc Anh Quân, Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Tấn Anh, San Young Fe trình diễn.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 

 

Tiết mục song tấu violon và harp op. 156 của nhà soạn nhạc Nicolai von Wilm do nghệ sĩ Chương Vũ và nghệ sĩ Mai Ý Nhi trình tấuTiết mục song tấu violon và harp op. 156 của nhà soạn nhạc Nicolai von Wilm do nghệ sĩ Chương Vũ và nghệ sĩ Mai Ý Nhi trình tấuSong tấu violon và guitare tác phẩm Histoire du Tango của nhà soạn nhạc Astor Piazzolla do nghệ sĩ Chương Vũ và Thanh Huy trình tấu


Song tấu violon và guitare tác phẩm Histoire du Tango của nhà soạn nhạc Astor Piazzolla do nghệ sĩ Chương Vũ và Thanh Huy trình tấu


Tam tấu violin. clarinet và piano của nhà soạn nhạc Gian Carlo Menotti được trình bày bởi các nghệ sĩ Chương Vũ, Hoàng Ngọc Anh Quân và San Young FeTam tấu violin. clarinet và piano của nhà soạn nhạc Gian Carlo Menotti được trình bày bởi các nghệ sĩ Chương Vũ, Hoàng Ngọc Anh Quân và San Young FeTam tấu violin. clarinet và piano của nhà soạn nhạc Gian Carlo Menotti được trình bày bởi các nghệ sĩ Chương Vũ, Hoàng Ngọc Anh Quân và San Young FePhần 2 với ngũ tấu cho violin, clarinet, horn, cello và piano, tác phẩm op.42 của nhà soạn nhạc Zdeněk Fibich
do các nghệ sĩ: Chương Vũ, Hoàng Ngọc Anh Quân, Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Tấn Anh, San Young Fe trình diễn.