Hình ảnh chương trình hòa nhạc và trao học bổng Homtamin


Ngày 18/12/2020 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao học bổng Homtamin cho các HS-SV: Y Triều Vỹ (Cello), Trần Thị Bích Đào (Sáo Trúc), A Ngang (Bassoon), Nguyễn Phạm Hoàng Việt Hoa (Thanh nhạc Nhạc Nhẹ), Lữ Hoàng Thịnh (Piano), Hồ Nguyễn Linh (đàn Bầu), Đàm Thị Mỹ Châu, Đỗ Minh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Ngà, Trần Nhất Nhật Hạ 
Nguồn: Bộ phận Hợp tác quốc tế - Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 
  
Xem thêm Hình ảnh Chương trình hòa nhạc