Hình ảnh Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2021

Sáng 31/12/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho Nghiên cứu sinh và Học viên Cao học tốt nghiệp năm 2021.
Thay mặt Ban gám đốc Nhạc viện, Ông Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện chúc mừng các nghiên cứu sinh và học viên tốt nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:


Ông Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện chúc mừng các nghiên cứu sinh và học viên tốt nghiệp.

 

ThS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện trao bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Đinh LăngThS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện trao bằng tốt nghiệp bậc Cao học cho các học viênThS. Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Nhạc viện trao bằng tốt nghiệp bậc Cao học cho các học viênThS. Huỳnh Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Nhạc viện trao bằng tốt nghiệp bậc Cao học cho các học viênĐại diện các học viên tốt nghiệp phát biểu cám ơn Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho các học viên hoàn thành chương trình tốt nghiệp


Các nghiên cứu sinh và học viên tốt nghiệp tặng hoa Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh


Ban giám đốc, giảng viên Sau đại học và các nghiên cứu sinh, học viên Cao học nhận bằng tốt nghiệp năm 2021