Hình ảnh chương trình masterclass - nghệ sĩ saxophone Martin Jacobsen

Trong 2 ngày 16 và 17/11/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức các buổi masterclass cho bộ môn saxophone do nghệ sĩ Martin Jacobsen giảng dạy. Chương trình có sự tham gia của các em HS-SV bộ môn Saxophone Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: