Hình ảnh chương trình nói chuyện chuyên đề đề tài Các xu hướng nghiên cứu âm nhạc học hiện nay ở Việt Nam

Sáng 21/12/2022, tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề với đề tài. "Các xu hướng nghiên cứu âm nhạc học hiện nay ở Việt Nam" do TS. Trần Thanh Hà trình bày. Chương trình có sự tham dự của các học viên Cao học và nghiên cứu sinh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: