Hình ảnh chương trình thi tốt nghiệp Cao học 20/10/2022

Ngày 20/10/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp cho các học viên Cao học khoá 27, 28 chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc và chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: