Hình ảnh chương trình thi tốt nghiệp NH 2020-2021 - Hệ Đại học các chuyên ngành

Từ 10-12 đến 14-12/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình thi tốt nghiệp cho các em sinh viên hệ Đại học các chuyên ngành.

Sau đây là hình ảnh chương trình thi của các em:

- Chuyên ngành Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học. Ngày thi: Sáng 10/12/2021. Gồm các em: Nguyễn Thùy Trâm (Chỉ huy hợp xướng ĐHIV/IV), Nguyễn Ngọc Thiên Cầm, Lê Hoàng Vinh (Sáng tác ĐHIV/IV), Lê Thị Thu Thủy, Dương Ngọc Thanh (Âm nhạc học ĐHIV/IV).

- Chuyên ngành Đàn dây. Ngày thi: Chiều 10/12/2021. Gồm các em: Võ Kiều Lạc Hân, Vi Minh Thảo (Vn ĐHIV/IV), Lã Vân Trung Hiếu (Harp ĐHIV/IV).

- Chuyên ngành Âm nhạc truyền thống. Ngày thi: Sáng 13/12/2021. Gồm các em: Nguyễn Thị Thúy Quyên, Bùi Hải Yến (Tranh ĐHIV/IV).

- Chuyên ngành Piano. Ngày thi: Chiều 13/12/2021. Gồm các em: Cù Huy Vân Anh, Trần Thị Hồng Ân, Hoàng Ngọc Đan Thy (ĐH IV/IV).

- Chuyên ngành Thanh nhạc. Ngày thi: Sáng 14/12/2021. Gồm các em: Nguyễn Ngọc Thiên Ân, Lê Nguyễn Phúc Chính, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Phan Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Thị Thu Hà (ĐH IV/IV).