Hình ảnh chương trình thi tốt nghiệp NH 2020-2021 - Hệ Trung cấp các chuyên ngành

Từ 06-12 đến 09-12/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình thi tốt nghiệp cho các em học sinh hệ Trung cấp các chuyên ngành.

Sau đây là hình ảnh chương trình thi của các em:

Chuyên ngành Đàn dâyNgày thi: Sáng 06/12/2021.
Gồm các em: Lê Diễm Quỳnh, Nguyễn Phan Uyên Nhi, Tăng Lạc Cầm Thi, Nguyễn Hoàng Trúc (Vn-TC9/9), Trương Minh Phong (Viola-TCIV/IV), Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Toàn Anh (Dbass TCIV/IV), Huỳnh Gia Nguyên Đan (Harp TCIV/IV).

Chuyên ngành Piano. Ngày thi: Chiều 06/12/2021.
Gồm các em: Trương Thái Thiên Anh, Đào Vũ Nhiên Hương, Đoàn Trần Thủy Tiên (TC 9/9), Trương Nguyễn Ái Minh, Đỗ Nguyễn Anh Thư (TCIV/IV).

Chuyên ngành Âm nhạc truyền thống. Ngày thi: Sáng 07/12/2021. Gồm các em: Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hoài Thương(Sáo TCIV/IV), Nguyễn Công Sơn (Nguyệt TCIV/IV). Chuyên ngành Âm nhạc truyền thống. Ngày thi: Chiều 07/12/2021. Gồm các em: Lê Thị Diễm Quỳnh(Tranh TC 6/6), Lương Quỳnh Như, Vũ Đức Phước (Tranh TCIV/IV), Mai Chí Công, Nguyễn Thanh Trà (Bầu TCIV/IV).

Chuyên ngành Thanh nhạc. Ngày thi: Sáng 08/12/2021. Gồm các em: Đỗ Hoài Anh, Pham Thị Lan Anh, Chu Mỹ Duyên, Phạm Thế Hưng (TCIV/IV). Chuyên ngành Thanh nhạcNgày thi: Chiều 08/12/2021. Gồm các em: Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Trực (TCIV/IV). Chuyên ngành Thanh nhạcNgày thi: Sáng 09/12/2021. Gồm các em: Lê Hoàng Kim Tú, Võ Văn Phúc, Ngô Quang Thành, Nguyễn Thị Xuân Thư, Võ Thị Thanh Tú (TCIV/IV).

- Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc. Ngày thi: Chiều 9/12/2021. Gồm các em: Nguyễn Quốc Trung (Organ TC7/7), Quang Nhựt Linh (Piano nhạc nhẹ TC IV/IV), Hoàng Văn Tú (Guitare nhạc nhẹ TCIV/IV)