Hình ảnh chương trình thi tốt nghiệp (tháng 12/2020) của các học viên cao học

Từ ngày 5/12 đến 11/12/2020, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên cao học các chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy các chuyên ngành: Piano, Tỳ Bà; các chuyên ngành Biểu diễn: Violin, Thanh nhạc; Âm nhạc học; Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc.

Sau đây là hình ảnh các chương trình:
  • Hội đồng thi 14g ngày 05/12/2020 - chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Tỳ Bà. Học viên: Phan Thị Huyền Trang.
      
  • Hội đồng thi 8g ngày 07/12/2020 - chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Piano. Học viên: Trương Ifa, Nguyễn Hà Trinh. 
  • Hội đồng thi 8g ngày 08/12/2020 - chuyên ngành Biểu diễn Violin. Học viên: Lê Ngọc Tú; chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Flute. Học viên Phạm Thị Thu Thảo.

 

 
  • Hội đồng thi 14g ngày 08/12/2020 - chuyên ngành Âm nhạc học. Học viên: Nguyễn Ngọc Hồng Châu; chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. Học viên Đỗ Tiến Lập.

 
  • Hội đồng thi 8g ngày 09/12/2020 - chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc. Học viên: Ngô Công Lâm, Nguyễn Thị Phương Uyên. 
  • Hội đồng thi 8g ngày 10/12/2020 - chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc. Học viên: Nguyễn Văn Quy.
 
  • Hội đồng thi 14g ngày 10/12/2020 - chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc. Học viên: Lê Thị Như Ngọc, Nguyễn Lê Vành Khuyên.


 
  • Hội đồng thi 8g ngày 11/12/2020 - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. Học viên: Nguyễn Hữu Danh, Đàm Nhất Minh, Nguyễn Thị Nguyên.