Hình ảnh chương trình tốt nghiệp Cao học ngày 27/10/2021

8g sáng 27/10/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc: Cao Thành Chân, Cao Văn Vượt, Huỳnh Thị Tường Vy khóa 26. 
 Hội đồng thi tốt nghiệp Cao học sáng 27/10


Các học viên Cao Thành Chân, Cao Văn Vượt, Huỳnh Thị Tường Vy khóa 26 nghe kết luận của Hội đồng khoa học.14g ngày 27/10, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên: Nguyễn Ngọc Hồng Châu (chuyên ngành Âm nhạc học), Hoàng Thị Vân Anh (chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Đàn tranh) khóa 26. 
Một số hình ảnh của Hội đồng thi chiều 27/10: