Hình ảnh chương trình tốt nghiệp cao học ngày 28/10/2021

14g ngày 28/10/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc khóa 26: Đoàn Thị Nga, Nguyễn Văn Quy. Sau đây là một số hình ảnh chương trình thi của các học viên: