Hình ảnh chương trình tốt nghiệp Cao học tháng 12/2021

Sáng 30/12/2021, tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra chương trình báo cáo tốt nghiệp của các học viên Cao học khóa 26: Trần Ngọc Thể Hiện (Chuyên ngành Sáng tác), Cao Thành Chân (Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc), Nguyễn Tấn Quân (Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc), Võ Thị Minh Huyền (Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc).
Chiều 30/12/2021, các học viên Cao học chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc báo cáo tốt nghiệp: Lê Duyên Lan (khóa 26), Nguyễn Thị Trang (khóa 27)..

Sau đây là một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp của các học viên: