Hình ảnh chương trình trình bày chuyên đề Đánh giá và tự đánh giá công trình nghiên cứu khoa học

09g ngày 27/12/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chuyên đề "Đánh giá và tự đánh giá công trình nghiên cứu khoa học" tại phòng sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Giảng viên trình bày chuyên đề: TS. Trần Kiều Lại Thủy. 

Sau đây là hình ảnh của chương trình: