Hình ảnh cuộc họp giữa đại diện Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Ban giám hiệu trường Đại học âm nhạc Mahidol (Thái Lan)

13g30 ngày 08/9/2023, TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và TS. Narong Prangcharoen - Hiệu trưởng Trường Đại học âm nhạc Mahidol (Thái Lan) đã có cuộc gặp tại phòng họp Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh thảo luận xoay quanh công tác đào tạo giữa hai trường. TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long và TS. Narong Prangcharoen đã trao những phần quà kỷ niệm cho chuyến viếng thăm và làm việc của hai trường tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: 


TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh làm việc cùng Trường Đại học âm nhạc Mahidol (Thái Lan)TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh làm việc cùng Trường Đại học âm nhạc Mahidol (Thái Lan)TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và TS. Narong Prangcharoen - Hiệu trường
Trường Đại học âm nhạc Mahidol trao phần quà kỷ niệm giữa hai trườngTS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và TS. Narong Prangcharoen - Hiệu trường
Trường Đại học âm nhạc Mahidol trao phần quà kỷ niệm giữa hai trườngTS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và bộ phận đối ngoại làm việc cùng Trường Đại học âm nhạc Mahidol