Hình ảnh giao lưu nhạc jazz giữa Nhóm Voicingers và HSSV Khoa Jazz-Pop-Rock và Âm nhạc công nghệ

Ngày 12/01/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - Khoa Jazz-Pop-Rock và Âm nhạc công nghệ tổ chức chương trình biểu diễn, giao lưu âm nhạc giữa HS-SV của Khoa và Nhóm nhạc Voicingers.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng Khoa Jazz-Pop-Rock và Âm nhạc công nghệ giới thiệu, chào mừng Nhóm Voicingers cùng các HS-SV.


Chương trình biểu diễn, giao lưu âm nhạc giữa HS-SV và Nhóm Voicingers.