Hình ảnh kết nạp Đảng viên chi bộ 1 - tháng 4/2024

09g ngày 26/4/2024, Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc chi bộ 1: Đ/c Trần Thị Hoàng Yến tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham dự của Ban chấp hành Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh:
- Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;
- Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;
- Đ/c Trần Minh Đặng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy và Đảng viên chi bộ 1. 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

Đ/c Trần Thị Hoàng Yến thực hiện nghi thức kết nạp Đảng


Đ/c Phạm Thế Vĩ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ 1 trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho Đ/c Trần Thị Hoàng YếnBan chấp hành Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các Đảng viên tham dự Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ 1.