Hình ảnh Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ tháng 11/2022

Sáng 04/11/2022, tại Hội trường B diễn ra chương trình kết nạp Đảng viên của 2 chi bộ: chi bộ 1 - và chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Lễ kết nạp có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng uỷ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng các Đảng viên chi bộ 1 và chi bộ 4.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:


Đ/c Nguyễn Tự Quốc Đạt thông qua chương trình buổi lễ


Phút chào cờ mở đầu chương trình lễ


Đ/c Phan Hồng Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy - đọc Quyết định kết nạp Đảng viên chi bộ 4


Đ/c Phan Hồng Quang trao Quyết định kết nạp Đảng viên chi bộ 4 cho Đảng viên mới - Đoàn Trần Thủy Tiên


Đoàn Trần Thủy Tiên đọc tuyên thệ Đảng


Đ/c Phạm Thế Vỹ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy - đọc Quyết định kết nạp Đảng viên chi bộ 1


Đ/c Phạm Thế Vỹ trao Quyết định kết nạp Đảng viên chi bộ 1 cho Đảng viên mới - Nguyễn Mỹ Huyền Trâm


Nguyễn Mỹ Huyền Trâm đọc tuyên thệ Đảng


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chào mừng 2 Đảng viên mới của 2 chi bộ


Thay mặt các Đảng viên mới kết nạp, Đ/c Đoàn Trần Thuỷ Tiên phát biểu cảm tưởng


Ban chấp hành Đảng ủy, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Đảng viên chi bộ 1 và chi bộ 4