Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Âm nhạc truyền thống (Bậc Đại học)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.
- Bậc Đại học Khoa Âm nhạc truyền thống thi vào 8g ngày 13/8/2020 gồm các em: Lê Hoài Thương (đàn tranh), Nguyễn Thị Thùy Trang (đàn tranh), Phạm Duy Phương (đàn nhị).

Sau đây là một số hình ảnh của các em: 
 Hội đồng chấm thi, giảng viên và các học sinh Khoa Âm nhạc truyền thống