Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Nhạc cụ phương Tây (bộ môn Đàn Dây, bậc Đại học)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.

- Bộ môn đàn Dây Khoa Nhạc cụ phương Tây thi vào 8g ngày 17/8/2020 gồm các em: Nguyễn Bảo Trâm (violon), Nguyễn Kim Châu Giang, Phạm Phan Anh Thư (viola), Trần Phương Bảo Ngọc, Võ Nữ Hoàng Phương Uyên (violoncello).

Sau đây là một số hình ảnh của các em: 

 Hội đồng chấm thi, giảng viên và các sinh viên Khoa Nhạc cụ phương Tây