Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Nhạc cụ phương Tây (bộ môn Đàn Dây, bậc Trung cấp)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.
- Bậc Trung cấp Khoa Nhạc cụ phương Tây (bộ môn Đàn Dây) thi vào 8g ngày 05/8/2020 gồm các em: Đặng Hồng Ngân (Viola 4/4), Lê Vũ (Cello 4/4), Ngô Ngọc Gia Khánh (Viola 7/7), Nguyễn Hoàng Lê Uyên (Cello 7/7), Phạm Nguyễn Hoài Thảo (Violon 9/9).

Sau đây là một số hình ảnh của các em: 

 Hội đồng chấm thi, giảng viên và các học sinh bộ môn đàn dây