Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Piano (Bậc Đại học)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.
- Bậc Đại học Khoa Piano thi vào ngày 12/8/2020 gồm các em: Nguyễn Thế Thái An, Phạm Ca Dao, Nguyễn Kim Yến Nhi, Trần Thiên Hà, Nguyễn Hoàng Quân

Sau đây là một số hình ảnh của các em: Hội đồng chấm thi, giảng viên và các học sinh Khoa Piano