Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Piano (Trung cấp 9/9)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.
- Bậc Trung cấp 9/9 Khoa Piano thi vào ngày 04/8/2020 gồm các em: Nguyễn Quốc Châu Anh, Nguyễn Đào Thục Đoan, Nguyễn Hoàng Hồng Hạc, Phạm Xuân Nghi, Trần Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, Bùi Nguyễn Phương Uyên, Đặng Thị Tường Uyên.

Sau đây là một số hình ảnh của các em: