Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học (bậc Đại học)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.

- Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học thi vào 8g ngày 14/8/2020 gồm các em chuyên ngành Âm nhạc học: Ngô Đình Mai Anh, Nguyễn Hải Nam Phương (bậc Đại học) và chuyên ngành Sáng tác: Nguyễn Thiên Khải (bậc Trung cấp), Lê Phương Lý, Nguyễn Lữ Hiệp (bậc Đại học). 

Sau đây là một số hình ảnh của các em: 

Các em chuyên ngành Âm nhạc học trình bày chương trình tốt nghiệp
 Các em chuyên ngành Sáng tác trình bày chương trình tốt nghiệp


Hội đồng chấm thi, giảng viên và các học sinh Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học