Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học (bậc Đại học).

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.

- Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học tiếp tục thi vào 14g ngày 14/8/2020 gồm các em chuyên ngành Sáng tác: Lê Văn Hòa, Nguyễn Công Hoàng, Ngô Minh Tài và chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc: Nguyễn Bảo Thiện

Sau đây là một số hình ảnh của các em: 

Chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc
 Chuyên ngành Sáng tác


Hội đồng chấm thi, giảng viên và các sinh viên Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học