Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Thanh nhạc (bậc Đại học)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.

- Bậc Đại học Khoa Thanh nhạc thi ngày 18/8/2020 gồm các em: Vũ Nguyệt Anh, Nguyễn Lê Phương Duy, Nguyễn Cẩm Duyên, Tạ Thị Ngọc Hân, Đinh Trọng Hiền, Trần Lê Ngọc Huyên, Đặng Hoàng Nam, Phạm Thành Ngân.

Sau đây là một số hình ảnh của các em: