Hình ảnh thí sinh thi tốt nghiệp NH 2019-2020 - Khoa Thanh nhạc (bậc Đại học) (tiếp theo)

Từ ngày 03 đến ngày 19/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp NH 2019-2020.

- Bậc Đại học Khoa Thanh nhạc thi ngày 19/8/2020 gồm các em: Võ Ánh Ngọc, Đỗ Thảo Ngọc, Âu Nguyễn Thanh Nguyên, Lê Viết Thu, Nguyễn Đức Tùng, Đinh Thị Phương Uyên, Trần Đức Thụy Vũ, Huỳnh Thị Tường Vy.

Sau đây là một số hình ảnh của các em: