Hội nghị Công chức, Viên chức Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2021-2022

8g sáng ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Nhạc viện TP. Hồ CHí Minh diễn ra Hội nghị Công chức, viên chức năm 2021-2022 với sự tham dự của 43 đại biểu trực tiếp và 93 đại biểu trực tuyến. Đây là lần thứ nhất Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức dưới hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hội nghị biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các Đồng chí:
  • Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
  • Đ/c Hoàng Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng uỷ, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
  • Đ/c Huỳnh Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
  • Đ/c Nguyễn Thuỳ Yên – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Khoa Piano
  • Đ/c Nguyễn Thanh Huy – Phó trưởng Khoa Nhạc cụ phương Tây
Hội nghị thông qua chương trình làm việc và tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, biểu quyết thông qua Giao ước thi đua năm học Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Năm học 2021-2022, Nhạc viện TP. Hồ CHí Minh phát động phong trào thi đua thực hiện phương châm hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, xây dựng Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vững mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 và cam kết thực hiện nhóm chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra.
Hội nghị thống nhất biểu quyết và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 3 đồng chí: Đ/c Nguyễn Thanh Huy, Đ/c Trần Phương Duy, Đ/c Nguyễn Tự Quốc Đạt.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị Công chức, Viên chức Nhạc viện TP. Hồ Chí MInh NH 2021-2022


Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
báo cáo tóm tắt Tổng kết NH 2020-2021 và phương hướng hoạt động 2021-2022Đ/c Vũ Thu Hằng - Phó Trưởng P.Hành chính, Tổng hợp tóm tắt Báo cáo tài chính NH 2020-2021

Đ/c Nguyễn Thanh Huy thay mặt Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 báo cáo kết quả hoạt độngĐ/c Nguyễn Anh Vũ - Trưởng ban bầu cử công bố Thể lệ và hình thức bầu Ban thanh tra nhân dân

Một số hình ảnh bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023


Chủ tịch Hội đồng trường - Đ/c Trần Minh Đặng - bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Ban thư ký Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân


Một số hình ảnh trả lời chất vấn tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh -  – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu trả lời về công tác Đảng ủy tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Hoàng Việt - Bí thư Đoàn Thanh niên Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghịĐ/c Bùi Hữu Quốc Hùng - Phó phụ trách P. Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Phượng - Trưởng P. Hành chính Tổng hợp phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa cho
Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa cho Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Hội nghị


Đ/c Trần Ánh Minh - Trưởng Ban thư ký thông qua Quyết nghị đề ra tại Hội nghị Công chức, Viên chức NH 2021-2022

Đoàn chủ tịch cùng các đại biểu tham dự trực tiếp Hội nghị Công chức, Viên chức Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2021-2022