Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

14g ngày 05/6/2023, tại Phòng họp sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra chương trình Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị sơ kết có sự hiện diện của Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đ/c Quách Thị Hồng Hà - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban chấp hành Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh: Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Đ/c Hoàng Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Đ/c Trần Minh Đặng – Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Trường và các Ủy viên, Đảng viên các chi bộ. Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025, điểm qua những kết quả nổi bật trong công tác thực hiện các nhiệm vụ: đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và biểu diễn, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, tài vụ, thông tin thư viện, quản lý HS-SV, thi đua khen thưởng và các kết quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức, về công tác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo công tác đoàn thể; và đề ra phương hướng, nhiệm vụ từ 2023-2025.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.


Đ/c Hoàng Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.Toàn thể Đảng viên tham dự Hội nghị sơ kết 


Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025