Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024

14g ngày 25/01/2024, Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có sự hiện diện của:
- Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên Ban thường vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
- Đ/c Quách Hồng Hà - Chánh văn phòng, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối.
Về phía Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh có sự hiện diện của:
- Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;
- Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;
- Đ/c Trần Minh Đặng - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
và các đại biểu là Đảng viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Công Đoàn, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
Hội nghị thông qua các nội dung cụ thể: 
- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.
- Triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- Thảo luận và lấy ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng.
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình Hội nghị:
 

Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm: Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;
Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;
Đ/c Trần Minh Đặng - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên Ban thường vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trao giấy khen
cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen
cho 4 chi bộ tích cực đóng góp trong công tác xây dựng Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh năm 2023  .Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho Đảng viên các chi bộ
đạt danh hiệu đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh năm 2023.Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024.