Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 14/02/2023, Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của: 
- Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
- Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Nhạc viện, cùng các Đảng viên các chi bộ trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đồng thời Triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 

Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
trao giấy khen cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụĐ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụĐ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho Đảng viên các chi bộ
có đóng góp cho công tác Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Xem thêm một số hình ảnh của chương trình