Hội nghị viên chức, người lao động Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2022-2023

Sáng 15/11/2022, Ban Giám đốc Nhạc viện phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức – Viên chức Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2022-2023.
Tham dự Hội nghị, về phía khách mời, có sự hiện diện của: Đ/c Trần Nhật Sinh – Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng uỷ Khối sơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Về phía Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh có sự hiện diện của: Đ/c: Hoàng Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Đốc Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh; Đ/c Trần Minh Đặng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Trường; Đ/c Nguyễn Thùy Yên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng Khoa Piano; cùng các viên chức Nhạc viện.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức – viên chức năm học 2022-2023 và Giao ước thi đua năm học 2022-2023 

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:
 

Đ/c Trần Phương Duy gới thiệu thành phần đại biểu tham dự Hội nghị
Đoàn Chủ tịch gồm 7 Đ/c chủ trì Hội nghị


Đ/c Nguyễn Tự Quốc Đạt thay mặt Ban thanh tra nhân dân báo cáo số lượng đại biểu tham dự 


Đ/c Nguyễn Thuỳ Yên thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc 


Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đọc báo cáo tổng kết NH 2021-2022


Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối sơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Đốc Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Trần Minh Đặng - Chủ tịch Hội đồng Trường đọc báo cáo kết quả thực hiện giám sát công việc của Hội đồng Trường NH 2021-2022Đ/c Hoàng Thị Thủy- Kế toán trưởng, Phó Trưởng P. Hành chính tổng hợp đọc báo cáo tài chính NH 2021-2022


Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Phó Trưởng Khoa Nhạc cụ phương Tây, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đọc
Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân NH 2021-2022


Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Phượng - Trưởng P. Hành chính tổng hợp đọc Giao ước thi đua NH 2022-2023


Đ/c Đinh Xuân Bảo Ngọc - Phó Phụ trách P.Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Nghị quyết Hội nghị


Ban lãnh đạo Nhạc viện và các đại biểu tham dự Hội nghị