Hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển ngành Chỉ huy âm nhạc tại Việt Nam


 
Một số hình ảnh của hội thảo:
 

Chủ tọa đoàn đại biểu tham dự hội thảoTS. Trần Thanh Hà giới thiệu khách mời tham dự hội thảoPGS.TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu mở đầu hội thảoThS. NSƯT. Nhạc trưởng Huỳnh Thị Hoàng Điệp trình bày tham luận tại hội thảo TS. Nhạc trưởng Lê Ha My trình bày tham luận tại hội thảo ThS. Lê Trí Toàn trình bày ý kiến tại hội thảoThS. Trần Ánh Minh trình bày ý kiến tại hội thảoNhạc trưởng Trần Nhật Minh trình bày tham luận tại hội thảoThS. Nguyễn Xuân Chiến trình bày tham luận