Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 29

Sáng nay, 15/2/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng khóa đào tạo trình độc thạc sĩ khóa 29. Đến tham dự chương trình khai giảng có sự hiện diện của Ban giám đốc Nhạc viện, các giảng viên Sau đại học và cán bộ các bộ phận phụ trách đào tạo. Tại buổi khai giảng, các học viên cao học khóa 29 nhận Quyết định trúng tuyển Cao học.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Bộ phận Sau đại học điều hành chương trình khai giảngQ. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - Ông Hoàng Ngọc Long phát biểu chúc mừng các học viên trúng tuyển
khóa đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 29Các học viên cao học khóa 29 nhận Quyết định trúng tuyển Cao học.Ban giám đốc, các giảng viên Sau đại học, cán bộ các bộ phận phụ trách đào tạo và các học viên cao học tham dự chương trình khai giảng.