Lễ khai giảng năm học 2021-2022 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Vào 9g sáng ngày 19/10/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 trực tuyến. Tham dự Lễ khai giảng ngoài sự hiện diện trực tiếp của Ban Giám đốc Nhạc viện, Trưởng các bộ phận, còn có sự tham dự trên nền tảng số (qua link trực tuyến) của các giảng viên ,học sinh sinh viên Nhạc viện... 
Thay mặt Ban giám đốc Nhạc viện, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp Khai giảng năm học mới. Sau bài phát biểu chào mừng năm học, ThS.Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đàng ủy, Quyền Giám đốc Nhạc viện- gióng hồi trống khai trường rộn rã mở đầu năm học mới 2021-2022. 

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ khai giảng: 
 

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Đốc, ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp Khai giảng năm học mớiPhó Bí thư Đàng ủy, Quyền Giám đốc Nhạc viện - ThS. Hoàng Ngọc Long đánh trống mở đầu năm học mớiThS. Huỳnh Thị Thu Hiền, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19
của đơn vị và các hoạt động hỗ trợ công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong thời gian qua.ThS. Bùi Hữu Quốc Hùng, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
thông báo Nội quy, quy chế đào tạoThS. Nguyễn Tự Quốc Đạt, chuyên viên Phòng Công tác HS-SV thông báo về Nội quy, quy chế học sinh, sinh viênThS. Đinh Xuân Bảo Ngọc, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
thông báo về công tác khảo thí


Đ/c Nguyễn Hoàng Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh giới thiệu, thông tin về Công tác 
Đoàn Thanh niên Nhạc viện