Lễ Khai giảng NH 2023-2024 chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm Ngành Sư phạm âm nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Sáng 05/1/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng NH 2023-2024 chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm Ngành Sư phạm âm nhạc. 
Tham dự chương trình Lễ khai giảng có sự hiện diện của: 
  • TS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
  • TS. Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
  • Ông Trần Minh Đặng - Chủ tịch Hội đồng Trường. 
  • Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng - Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp.
  • Ông Bùi Hữu Quốc Hùng - Phó phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.
  • Bà Lương Tuyết Nhung - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.
và các đại biểu khách mời, sinh viên, học viên trúng tuyển chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm Ngành Sư phạm âm nhạc NH 2023-2024.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
Chương trình hòa nhạc chào mừng Lễ khai giàng


Bà Lương Tuyết Nhung - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu tại chương trìnhTS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chào mừng các học sinh, sinh viên, học viên trúng tuyển Đại diện học sinh, sinh viên, học viên tham dự chương trình khai giảng phát biểu cảm tưởngBan giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu, các học viên tham dự chương trình lễ khai giảng