Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân âm nhạc NH 2022-2023

Sáng 14/4/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân âm nhạc NH 2022-2023 tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 

TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng
tốt nghiệp cử nhân âm nhạc cho các sinh viên tốt nghiệp NH 2022-2023TS. Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng
tốt nghiệp cử nhân âm nhạc cho các sinh viên tốt nghiệp NH 2022-2023TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng
tốt nghiệp cử nhân âm nhạc cho các sinh viên tốt nghiệp NH 2022-2023
​​​​​​​


Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các giảng viên, sinh viên tốt nghiệp cử nhân âm nhạc NH 2022-2023