Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

Sáng 14/4/2023, tiếp nối Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân âm nhạc NH 2022-2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
Nghiên cứu sinh Lê Hồ HảiKhóa I, chuyên ngành Âm nhạc học, tốt nghiệp tiến sĩ với đề tài luận án "Trường phái âm nhạc ấn tượng Pháp trong đào tạo và biểu diễn Piano chuyên nghiệp tại Việt Nam".

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng
tốt nghiệp tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Hồ HảiBan giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng khoa học tham dự lễ trao bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải