Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đợt 2 năm 2024

09g sáng ngày 16/5/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đợt 2 năm 2024 cho 02 nghiên cứu sinh.
Tham dự chương trình Lễ trao bằng Tiến sĩ có sự tham dự của:
- TS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
- PGS.TS.NSƯT. Nguyễn Minh Cầm - Giảng viên Sau đại học Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
- PGS.TS. Bùi Thiên Hoàng Quân - Giảng viên Sau đại học Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
-ThS. Bùi Hữu Quốc Hùng - Phó Phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
-ThS. Đào Thị Nhu Mì - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
và các nghiên cứu sinh, giảng viên, nhân viên Nhạc viện.
Thay mặt Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, TS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp và chúc mừng 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công đề tài luận án, đồng thời đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ các nghiên cứu sinh trong Lễ trao bằng.
Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Chiến chuyên ngành Âm nhạc học, khóa II,  bảo vệ thành công đề tài luận án "Phối âm trong các tác phẩm hợp xướng Việt Nam".
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo chuyên ngành Âm nhạc học, khóa V, bảo vệ thành công đề tài luận án "Nhạc lễ trong tế Đàn Xã Tắc".

Sau đây là một số hình ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp:

Chương trình hòa nhạc mở đầu Lễ trao bằng Tiến sĩ
 

Chương trình Lễ trao bằng Tiến sĩ


ThS. Đào Thị Nhu Mì - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế công bố Quyết định trao bằng tốt nghiệpTS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2024TS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân ChiếnTS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt ThảoTS. Nguyễn Xuân Chiến thay mặt các nghiên cứu sinh nhận bằng tốt nghiệp phát biểu tại Lễ trao bằngTS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhẫn lẵng hoa từ 02 nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ trao tặngTS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng Khoa học, các nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2024.